Country
China 90 24 26
Korea, Republic Of 24 23 39
Japan 18 30 30
Uzbekistan 6 10 15
View full table

Hangzhou 2022


Back to top


Back to Hangzhou 2022 Home